Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011


                                               "I won't be a rock star. I will be a legend" Φρέντι Μέρκιουρι (1946-1991)  


Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Vol.1

A walk in Rhodes-Old Town (my neighborhood.)


LOVE WHAT YOU DO!


Are you living your dream?


                                                                                            It's Autumn..


..It's Winter..


                                                                                     ..and it's Christmas!


                                                             Friends are one soul in two bodies.(Aristotle)


If you want to know where your heart is, look to where your mind goes when it wonders.


Vol.2
                                                      Sometimes you need to take a nap and get over it.


A man is not old until regrets take place of dreams.


                              Life moves pretty fast if you don't stop and look around once in a while you could miss it!
                                                         


                                                                             Excuse me while I kiss the sky.
                                                                                         Jimi Hendrix.

© Central Park!
                                                                                   (Jazz on the snow)

            
                                                                                           © The City                       


                                                                         Night Balance (Vincent Van Gogh)